This is a free Purot.net wiki
  • View:

Käyttö ja hinnoittelu

Luento 5: aineistot PDF-tiedostona

 

Digiopus-luentokurssi 18.5.2017 diat PDF (SlideSharen kautta jaettu)

Toisen tuottaman digimateriaalin käyttö ja oman hinnoittelu

 

Sisältö

Kun digitaalisia oppimateriaaleja tuottavat yhä useammat, lisääntyy myös toisten tekemien materiaalien käyttö ja yhteistuotanto.

  • tekijänoikeudet, Creative commons -lisenssit

  • materiaalin kuratointi

  • materiaalin jakelu

  • yhteistuotanto

  • oman oppimateriaalin hinnoittelu ja myynti

Lisää aiheesta:

http://creativecommons.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@arongas Kiitos Anne!
anonymous   (23.05.2017 21:16)
  Reply

Hei Erja,

a) avoimille verkkosivuille saa linkittää lupaa kysymättä, myös siteeraaminen ja linkittäminen (jota Scoop.it) tekee, on sallittua, koska siteeraus käy selvästi ilmi; Pinterestistä oltiin aluksi tuohtuneita, koska sen kuvakoosteissa alkuperäinen lähde ei tullut yhtä selkeästi esille kuin kuratointipalveluissa (Scoop.it, Flipboard yms.), toisaalta nykuisin monet sivustot suosittelevat sisältöjensä jakamista ja tarjoavat jakopainikkeita (sekä seuraavat sisältöjensä leviämistä someverkostoissa).

b) Ylen materiaaleihin voi linkittää. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että suuri osa Ylen aineistoista on rajallisen ajan saatavilla.

Avoimilla verkkosivuilla julkaistuun sisältöön linkittämiseen ei siis tarvita lupaa.

Luennolla huomautin, että kuvan lisääminen linkin avulla aineistoon siten, että kuvan alkuperäinen lähde ei käy selville, ei ole suotavaa (tämä onnistuu monissa julkaisujärjestelmissä ja somen sisällöntuotantopalveluissa).
arongas arongas   (22.05.2017 19:30)
  Reply

Hei,
toinen kysymys liittyen Ylen materiaaliin. Löysin lapsille suunnattuja äänitettyjä satuja, jotka ovat myös ladattavissa Ylen sivuilta: http://areena.yle.fi/1-1288197

Miten pystyn selvittämään näiden tekijänoikeuden? Ylen materiaali on käytettävissä kouluissa opetuskäyttöön mutta miten on voittoa tavoittelemattoman organisaation materiaalituotannon laita. Erityisesti silloin kuin materiaali on maksutonta ja avointa käytetettäväksi.

Terveisin
Erja
anonymous   (22.05.2017 18:13)
  Reply

Hei,
luennolla oli puhetta linkkien upottamisesta ja tekijänoikeuksista. Muutama kysymys liittyen tähän:

1) Jos materiaaleissa oleva linkki ohjaa alkuperäiseen teokseen niin tällöin tekijältä ei tarvitse kysyä lupaa? Tietenkin lähtökohtaisesti cc-lisenssit täytyvät olla kunnossa.

2) Jos linkit mm. videot, uutiset, tekstit on koottu esimerkiksi scoop.it alle, niin lupaa ei tarvita? Onko tämä "hyvän tavan" omaista?

-Erja
anonymous   (22.05.2017 18:08)
  Reply

Oppimisympäristössä opiskelija julkaisee itse omia tuotoksiaan (mukaan lukien teoksiaan). Julkaistujen teosten katselemisessa ei synny tekijönoikeusongelmia. Opiskelun yhteydessä on luonnollista, että tuotoksia katsellaan ja esitetään. Voidaan puhua ns. hiljaisesti hyväksytyistä käytännöistä. Aihetta on käsitelty varsin seikkaperäisesti Opettajan tekijänoikeusoppaan sivustolla http://www.opettajantekijanoikeus.fi/...
arongas arongas   (23.02.2015 10:31)
  Reply

Opiskelijalla on tekijänoikeus omiin tuotoksiinsa. Miten tarkkana tämän asian kanssa kannattaa olla? Pitääkö esim. verkkokurssilla pyytää lupa (tai kirjoittaa, että osallistumalla kurssille hyväksyt) siihen, että opiskelijat voivat suljetussa oppimisympäristössä katsella toistensa tuottamia videoita tai kuunnella toistensa tekemiä nauhoitteita?
anonymous   (20.02.2015 08:55)
  Reply

Hinnoittelusta on tausta-aineistossa Otavan Opiston esimerkki. Kirjailijaryhmä sopii urakkapalkkion jakamisesta keskenään, mikä tietenkin on aina vaikeaa, sillä työaika on huono mittari eikä sisältömääräkään ole kovin helppo mittari, jos toinen tuottaa teknisesti työläämpää sisältöä (kuten videota) kuin toinen (tekstiä). Nämä ovat aina tapauskohtaisia.

Julkaistujen aineistojen siteeraamisen käytänteet ovat samat, olipa aineisto painettu kirjaan, lehteen tai julkaistu internetissä. Siteeraaminen ei koske koko teosta vaan rajattua osaa. Jos oppikirjassa käytetään kokonaista verkkouutista tai bloggausta, tarvitaan tekijänoikeuksien haltijan lupa ellei sisältö ole julkaistu jollakin lisenssillä (CC), jolloin lisenssi saattaa antaa käyttöoikeuksia, muttä tässäkin tapauksessa lisenssiehtoihin on perehdyttävä huolellisesti. Korrekteinta on sopia asiasta nettitekstin tekijän kanssa.
arongas arongas   (19.02.2015 08:22)
  Reply

Hei,
aloittelevan oppikirjailijan kysymyksiä :)...
Hinnoittelusta: osaisitteko antaa osviittaa, esimerkiksi millainen prosenttiosuus per kirja kuuluisi digioppikirjan tekijöille valmiista oppimateriaalista, joka tulee kaupalliseen levitykseen? Entä miten arvioida työstä maksettavan urakkapalkkion oikeudenmukaisuutta (jakautuu usealle tekijälle, yht. n. vuoden kestävä projekti)?

Nettitekstien (uutis-, blogitekstit ym.) käyttö oppikirjassa, lähdetieto riittää vai pitääkö pyytää lisäksi erikseen lupa käyttöön?
anonymous   (12.02.2015 15:19)
  Reply